top of page
23.12.2015  בית היוצר נמל ת"א 
9.1.2016 פאב הפינה בקיבוץ חמדיה
1.1.2016  מועדון הביט בחיפה
5.3.2016  הצוללת הצהובה בירושלים
קפה ביאליק, תל אביב 6.8.2016
נס הרים  12.8.2016
האיזור  תל אביב 4.11.2016
קפה ביאליק  תל אביב 28.1.2017
בית היוצר  תל אביב 6.3.2017
הצוללת הצהובה ירושלים 27.3.2017
זאפה חיפה 6.6.17
 קפה ביאליק תל אביב 28.10 
קפה תאטרון הקאמרי תל אביב 9.12
20.1.18 קפה ביאליק תל אביב
3.2.18 המתפרה באבו גוש
24.3.18 בית היוצר תל אביב
הצוללת הצהובה ירושלים 26.3.18
האיזור תל אביב 25.5 13:00
אלמא זכרון יעקוב 4.7 20:30
בית היוצר תל אביב 7.7 20:30
bottom of page